Světelný audit

Účelem světelného auditu je komplexní zhodnocení stavu světelné soustavy ať už se jedná o vnitřní nebo venkovní svítidla.

V rámci auditu provedeme měření skutečné spotřeby jednotlivých svítidel a navrhneme řešení v podobě náhrady současných zdrojů za úsporné zdroje světla, především LED.

Světelný audit zahrnuje tyto služby a informace:

  • zhodnocení současného stavu světelné soustavy
  • přesný výpočet úspory energie s vyčíslením návratnosti investice
  • výpočet nákladů na údržbu a provoz světelné soustavy (typicky na 20let)
  • doporučení typu svítidel a světelných zdrojů pro plánovanou rekonstrukci
  • výpočet úspory emisí CO2 do ovzduší

Jsme schopni případnou rekonstrukci osvětlení provést kompletně. Tzn. dodat svítidla a zdroje včetně montáže.